TH

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมลของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับให้เร็วที่สุด
ท่าอากาศยานอู่ตะเภาขอขอบคุณสำหรับคำถาม หรือข้อเรียกร้องปัญหาของท่าน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

โปรดกรอกข้อมูล คำถาม และข้อร้องเรียนของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking