คู่มือแนะนำผู้โดยสาร

          เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ทุกท่าน ขณะนี้ทางสนามบินกำลังทดสอบการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ โดยจะเริ่มทดสอบการใช้งานโถงผู้โดยสารทั้งขาเข้าภายในประเทศ(Domestic Arrival)และขาเข้าระหว่างประเทศ(International Arrival) เป็นลำดับแรก ดังนั้น เที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศและขาเข้าระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน จะปฏิบัติที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้โดยสารและผู้ที่จะมารับ ทางสนามบินขอแนะนำให้จอดรถที่ลานจอด 2 ซึ่งใกล้กับอาคารหลังใหม่ สนามบินอู่ตะเภาต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

          Dear passengers and customers of Utapao International Airport, Now, we will start the test of terminal 2. The first of test will be a domestic arrival hall. As we will move all domestic arrival and international arrival flights to terminal 2. We recommend passengers and customers who arrived with domestic flights park your car at parking lot 2, which is near by terminal 2. Sorry for any inconvenience.
Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.