คู่มือแนะนำผู้โดยสาร

          เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาทุกท่าน ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ ทางสนามบิน จะเริ่มทดสอบการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ โดยจะเริ่มทดสอบการใช้งานโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ(Domestic Arrival)เป็นลำดับแรก ดังนั้น ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ เที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศทุกเที่ยวบิน จะปฏิบัติที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้โดยสารและผู้ที่จะมารับ ทางสนามบินขอแนะนำให้จอดรถที่ลานจอด2 ซึ่งใกล้กับอาคารหลังใหม่ ในส่วนของเส้นทางเข้าสู้อาคารหลังใหม่นั้น เมื่อเลยอาคารหลังเก่า ให้เลี้ยวเข้าด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่ด้านหน้าอาคารหลังใหม่ สนามบินอู่ตะเภาต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

          Dear passengers and customers of Utapao International Airport, On 26 Feburary 2017, we will start the test of Terminal 2. The first of test will be a domestic arrival hall. As we will move all domestic arrival flights to termial 2. We recommend passengers and customers who arrived with domestic flights park your car at parking lot 2, which is near by terminal 2. Sorry for any inconvenience.
Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.