Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plusการทำงาน

การปฏิบัติงานที่สำคัญ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 พ.ย.51 เหตุการณ์ที่ประชาชนคนไทยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศก็บังเกิดขึ้น เมื่อกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ได้ลุกฮือเข้าปิดและยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ถือเป็นประตู เข้า-ออก และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยาจึงเป็นสนามบินสำรองในการรองรับผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสูงสุดและสามารถบรรเทาเหตุการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดี