ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

act591103-3

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ตลอด70ปีแห่งการครองราชสมบัติ


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.