ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

act591215-1

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ

act591202-1

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม

act591116-1

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 11.30 น. คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ โดยมีนาวาเอก เติมชัย มงคลและนาวาโท อูนนที มุสิกะนันทน์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

act591103-3

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ตลอด70ปีแห่งการครองราชสมบัติ


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.