ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต สนับสนุนนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ผลักดันการเที่ยวข้ามภาค ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

งดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ชั่วคราว

เรียนท่านผู้โดยสาร ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯ มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01น. จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว เที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศทั้งหมดจะย้ายกลับไปใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จะเปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 สำหรับเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 00.01 เป็นต้นไป ทางท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนภายในเขตท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ปั่น_๑๗๐๓๒๒_0001

กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี 3 ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน " เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ททท.สำนักงานพัทยาและบริษัท วี ซี สปอร์ตโปรดัคชั่นส์ จำกัด

act591228-2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

act591228-1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

act591227-1

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

act591226-2

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

act591226-1

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.