ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 17 เมษายน สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก เพื่อเตรียมการให้บริการในเส้นทาง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา(UTP) - ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง(CGO) โดยในระยะแรกนี้ สายการบิน New Gen Airways จะทำการบินสัปดาห์ละ4เที่ยวบิน ใช้เครื่องบิน Boeing แบบ 737-400 และ 747-800

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยานSanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน เวลา 22.01น. สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยาน Sanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก โดยสายการบินHainanได้เปิดเส้นทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสัปดาห์ละ3เที่ยวบิน ทำการบินโดยเครื่องบิน Boeing 737-800 (Last picture are courtesy of byeangel,flickr)

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

5 เมษายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระยะที่ 1 และ การพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ ระยะที่ 1

สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต สนับสนุนนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ผลักดันการเที่ยวข้ามภาค ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

งดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ชั่วคราว

เรียนท่านผู้โดยสาร ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯ มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01น. จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2650 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว เที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศทั้งหมดจะย้ายกลับไปใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จะเปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 สำหรับเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 00.01 เป็นต้นไป ทางท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนภายในเขตท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ปั่น_๑๗๐๓๒๒_0001

กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี 3 ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน " เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ททท.สำนักงานพัทยาและบริษัท วี ซี สปอร์ตโปรดัคชั่นส์ จำกัด


Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.