ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน SL1934 จากท่าอากาศยานฉางซา ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-900 อ่านเพิ่มเติม

×

News

สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

ด้วยเที่ยวบิน SL1934 จากท่าอากาศยานฉางซา ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-900

โดยทางสายการบินได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสายการบิน และคณะผู้บริหารท่าอากาศยาน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้นจะทำการบินในช่วงแรกแบบเช่าเหมาลำ จากนั้นจะพิจารณาดำเนินการเปิดเส้นทางบินแบบประจำต่อไป โดยทุกเส้นทางจะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 ทั้งหมด

(ภาพ-ข่าว โดย สสท.กทภ.)


ขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

ตั้งแต่ประตูนานาชาติจนถึงท่าอากาศยาน นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2561

จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน อ่านเพิ่มเติม

×

News

เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ตั้งแต่ประตูนานาชาติจนถึงท่าอากาศยาน นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ่านเพิ่มเติม

×

News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน อ่านเพิ่มเติม

×

News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)


บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

    ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของ BIC ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นาวาเอกณรงค์ นิลน้ำเพชร เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับ


บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป


บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา และ นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับ


โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ อ่านเพิ่มเติม

×

News

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯโปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

    ซึ่งจาก7สถานที่ที่ห้ามบินใกล้นั้น ท่าอากาศยานของเราเข้าข่ายไปทั้งสิ้น 6 ข้อ คือ เป็นสนามบิน,สถานที่ราชการ,เขตพระราชฐาน,ฐานทัพ,โรงพยาบาลและเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย

หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


*ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการเดินทางเข้าสนามบินแต่อย่างใด*

*ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องทำการใช้งานโดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรฯ ให้ทำการติดต่อเพื่อขออนุญาตกับกองการบินทหารเรือก่อน โทรศัพท์ - 038-245666 , 038-245184 ต่อ - 35095-6*


[จัดทำโดย กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กทภ.]


FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง อ่านเพิ่มเติม

×

News

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง


FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

    FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง


Power Bank ที่นำใส่กระเป๋าขึ้นอากาศยานต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่ระบุจำนวน

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่เกิน 2 ก้อน

Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นอากาศยาน


* ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้


สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน 140 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ

คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสที 20 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.