ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

Content:
กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข3126เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนนตั้งแต่แยก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(แยก กม.10)

กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข3126เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนนตั้งแต่แยก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(แยก กม.10) จนถึงสามแยกอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ อ่านเพิ่มเติม

×

News

กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข 3126 เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนน    กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดถนนฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข 3126 เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนนตั้งแต่แยก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ(แยก กม.10) จนถึงสามแยกอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อการ

เดินทางออกจากท่าอากาศยานฯสู่ถนนสุขุมวิทโดยให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทาง ออกจากประตูนานาชาติ เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปจนถึงสามแยกอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ(เยื้องกับหน้าค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า)แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางลัดไปถนนสุขุมวิท(บริเวณ สัตหีบ กม.6) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

เส้นทางสามารถโทร. 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Department of highway have a necessary to close highway no.3126 (outbound lane)for move electric pole and road expansion, from Sirikit Hospital jucntion to Monument of Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak intersection. Start from 25 August 2017 till finish. This situation will effect outbound road from Utapao Internation Airport to Sukhumvit Road, to force turn left, go straight to Monument of Krom Luang Chumphon Khet Udom Sak intersection (oppsite Phra Maha Chetsadaratchao Military Camp) and turn right for shortcut to Sukhumvit Road, If you have any question about the route, Plase call 1586 Department of Highway hotline (24 Hr).

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง อ่านเพิ่มเติม

×

News

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง


FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559

    FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง


Power Bank ที่นำใส่กระเป๋าขึ้นอากาศยานต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่ระบุจำนวน

Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่เกิน 2 ก้อน

Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นอากาศยาน


* ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้


สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน 140 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ

คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสที 20 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ

Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๑

ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานที่ Seletar Aerospace Park , Rolls Royce Seletar Campus , SIA Engineering (SIAEC) และ Advance Remanufacturing Technology Centre (ARTC)

พลเรือตรี  วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติเป็นร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร


Copyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.