ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว อ่านเพิ่มเติม

×

News

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราวเรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากกรมทางหลวงต้องปิดเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน
ท่าอากาศยานฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานฯ
ทั้งนี้ ลานจอดรถ ยังเปิดให้บริการตามปกติ
(สสท. - กปท. กทภ.)

---------------------------------------------------------

Dear Passengers and Customers,
From 15 Feb 2018, Utapao International Airport have to temporary change direction of road to our Airport,
Due to Department of Highway will do the road expansion,
Utapao International Airport have to say sorry for an inconvenience situation,
and recommend passengers to prepare time for traveling to our airport.
In this period, car park open as usual.
(ICT - Airport Op UTP)


ขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน

เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ เนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานฯมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐ นั้น อ่านเพิ่มเติม

×

News

ขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน


ขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน

เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ
เนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานฯมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐ นั้น ในขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑ ถึง ๑๘ ก.พ. ๖๑
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก
และขอให้ผู้โดยสารขาออก โปรดเผื่อเวลาเดินทางในการเดินเข้าสู่ท่าอากาศยานด้วย

---------------------------------------------------------

Dear Passengers and customers,
As Department of Highway start to expanding road to Utpao International Airport since 25 March 2017,now Department of Highway have to remove an obstacle before continue road construction,from 8 Feburary 2018 - 18 Feburary 2018,
Utapao Airport Authority have to apologize for any inconvenience,
For Departure passengers, please allow sufficient time for travel.


กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.

ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ. อ่านเพิ่มเติม

×

News

กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.    วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุดแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ และ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้ลงนาม ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ นั้น พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณาเห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น จัดทำโดยคำนึงถึงความสามารถในการดำรงภารกิจด้านความมั่นคง และการดำเนินการด้านการพาณิชย์ได้อย่างสมดุลย์ ภายใต้แนวคิด "One Airport Two Missions"


นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารผู้โดยสารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ อ่านเพิ่มเติม

×

News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ    วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารผู้โดยสารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สินและก่อวินาศกรรม และกวดขันวินัยจราจรผู้มาใช้บริการ โดยเป็นการบูรณาการร่วมของเจ้าหน้าที่7หน่วย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ และเจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตะเวน กรมนาวิกโยธิน

    ด้าน นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รอง ผอ.กทภ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่าอากาศยานนานาชาติฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเดินทางเข้าออกและใช้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลด้วยความไม่ประมาทจึงวางแผนความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึง7หน่วยงาน ช่วยกันดูแลชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารอย่างสูงสุดเพื่อผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้เป็นอย่างดี


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป อ่านเพิ่มเติม

×

News

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป


ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

    ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๕ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี น.อ.สมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

×

News

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

    ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๕๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี น.อ.สมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน ๑๗ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม

×

News

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน ๑๗ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน DZ6281 อ่านเพิ่มเติม

×

News

สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน DZ6281 จากท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิน ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 โดยทางสายการบินได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์


สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม

×

News

สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

    ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๑๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี น.อ.รตน วันภูงา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับCopyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.