ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์

ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์ อ่านเพิ่มเติม

×

News

พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์    ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สิน และ ก่อวินาศกรรมในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และกวดขันวินัยจราจรผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ
๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดระยอง
๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดระยอง
๖. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๗. เจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตระเวน กรมนาวิกโยธิน
๘. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๙. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ภาพ - นายวรานนท์ โสมาภา
ข่าว - กปท.กทภ.


ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980

ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980 อ่านเพิ่มเติม

×

News

การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน


ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980

ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980 ท่าอากาศยานฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆที่เกิดขึ้นในการเช็คอินและรอขึ้นเครื่อง ท่าอากาศยานฯขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยครับ
(สสท.กทภ)


พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ พร้อมให้บริการ

พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ พร้อมให้บริการ อ่านเพิ่มเติม

×

News

พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ พร้อมให้บริการ


พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ พร้อมให้บริการ

ขณะนี้ เวลา ๐๕๐๕ น. ของวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ พร้อมให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบิน SL 980 ที่จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วครับ
(สสท.กทภ)


สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม

×

News

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่2 ซึ่งเคาเตอร์ขายบัตรโดยสารของทั้งสองสายการบิน ก็จะย้ายไปยังอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ด้วยเช่นกัน ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ยังให้บริการผู้โดยสารขาออกที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๑ ตามเดิม
(สสท.กทภ)

Dear Passengers ans customers
From 1st April 2018, Bangkok Airways and Thai Lion Air shall operate all domestic flights at Terminal 2 (ticket counters of both airlines shall also move to Terminal 2). However, Thai Air Asia's departure flights shall remain available at Terminal 1.
(ICT UTP)


การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน

การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน อ่านเพิ่มเติม

×

News

การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน


การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน

เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ
ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานบางส่วนเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการปรับเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นแบบเดิม(เข้าถนนสาย ข.) ส่วนเส้นทางออกใช้เส้นทางถนนสาย ก. เพื่อออกทางประตูนานาชาติ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
(จัดทำโดย สสท.กทภ)


ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว อ่านเพิ่มเติม

×

News

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราวเรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากกรมทางหลวงต้องปิดเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน
ท่าอากาศยานฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานฯ
ทั้งนี้ ลานจอดรถ ยังเปิดให้บริการตามปกติ
(สสท. - กปท. กทภ.)

---------------------------------------------------------

Dear Passengers and Customers,
From 15 Feb 2018, Utapao International Airport have to temporary change direction of road to our Airport,
Due to Department of Highway will do the road expansion,
Utapao International Airport have to say sorry for an inconvenience situation,
and recommend passengers to prepare time for traveling to our airport.
In this period, car park open as usual.
(ICT - Airport Op UTP)


ขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน

เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ เนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานฯมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐ นั้น อ่านเพิ่มเติม

×

News

ขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน


ขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน

เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ
เนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานฯมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐ นั้น ในขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑ ถึง ๑๘ ก.พ. ๖๑
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก
และขอให้ผู้โดยสารขาออก โปรดเผื่อเวลาเดินทางในการเดินเข้าสู่ท่าอากาศยานด้วย

---------------------------------------------------------

Dear Passengers and customers,
As Department of Highway start to expanding road to Utpao International Airport since 25 March 2017,now Department of Highway have to remove an obstacle before continue road construction,from 8 Feburary 2018 - 18 Feburary 2018,
Utapao Airport Authority have to apologize for any inconvenience,
For Departure passengers, please allow sufficient time for travel.


กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.

ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ. อ่านเพิ่มเติม

×

News

กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.    วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุดแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ และ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้ลงนาม ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ นั้น พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณาเห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น จัดทำโดยคำนึงถึงความสามารถในการดำรงภารกิจด้านความมั่นคง และการดำเนินการด้านการพาณิชย์ได้อย่างสมดุลย์ ภายใต้แนวคิด "One Airport Two Missions"


นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารผู้โดยสารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ อ่านเพิ่มเติม

×

News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ    วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารผู้โดยสารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สินและก่อวินาศกรรม และกวดขันวินัยจราจรผู้มาใช้บริการ โดยเป็นการบูรณาการร่วมของเจ้าหน้าที่7หน่วย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ และเจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตะเวน กรมนาวิกโยธิน

    ด้าน นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รอง ผอ.กทภ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่าอากาศยานนานาชาติฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเดินทางเข้าออกและใช้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลด้วยความไม่ประมาทจึงวางแผนความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึง7หน่วยงาน ช่วยกันดูแลชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารอย่างสูงสุดเพื่อผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้เป็นอย่างดีCopyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.