ข่าวสารและประกาศการท่าอากาศยาน
(Airport News and Annoucement)

  ประกาศ ปิดปรับปรุงลานจอดรถ 1 การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

×

News

ประกาศ ปิดปรับปรุงลานจอดรถ 1 การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ด้วยบริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างในการปรับปรุงลานจอดรถ 1 จะทำการปรับปรุงลานจอดในช่วงวันที่ 17-27 กันยายน 2561 จึงมีความจำเป็นต้องปิดลานจอดรถ 1 ในช่วงวันดังกล่าว ท่าอากาศยานอู่ตะเภาและบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการมา ณ ที่นี้ และท่านสามารถจอดรถได้บริเวณลานจอดรถ 2 ในระหว่างการปิดซ่อม


  กรมการขนส่งทางบก ได้มีงานเปิดตัวการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยกระดับการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสู่สนามบิน

×

News

กรมการขนส่งทางบก ได้มีงานเปิดตัวการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยกระดับการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสู่สนามบิน    ในวันที่ 4 เมษายน 2561 กรมการขนส่งทางบก ได้มีงานเปิดตัวการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ยกระดับการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง สู่สนามบิน “รถโดยสารเชื่อมต่อทุกสนามบิน เพิ่มทางเลือก สะดวก คล่องตัวทุกการเดินทาง” โดยมี พล.ร.อ. รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธาน
โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็น ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 กระทรวงคมนาคม และกองทัพเรือ จึงได้มีข้อตกลงร่วมมือกัน โดยกรมการขนส่งทางบกได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางการเดินรถสารสาธารณะ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมกับภายนอก จึงได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางและกำหนดปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาไปยัง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี


  กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรถนนหมายเลข 3126 เพื่อทำการขยายถนน

×

News

กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรถนนหมายเลข 3126 เพื่อทำการขยายถนน    เรียน ท่านผู้โดยสาร
เนื่องจากกรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรถนนหมายเลข 3126 เพื่อทำการขยายถนน โดยปิดการจราจรเฉพาะขาออกสู่ถนนสุขุมวิทด้านขวาทาง และให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3573 เป็นทางขาออกแทน ตั้งแต่วันพุธที่ ๒ พ.ค. ๖๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่สัญจรขาออกจากสนามบิน ทางการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดทำแผนภาพอธิบายเส้นทางสัญจรขาออกเบื้องต้นและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

*ตามกำหนดนั้นจะแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน*
**หมายเหตุ กรณีขับรถภายในเขตท่าอากาศยานอู่ตะเภาขอความร่วมมือใช้ความเร็วไม่เกิด ๖๐ ก.ม./ช.ม.**

*************

จัดทำโดย : แผนกกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ กทภ.


  พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์

×

News

พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์    ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น. พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงวันหยุดราชการติดต่อเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สิน และ ก่อวินาศกรรมในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และกวดขันวินัยจราจรผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ
๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดระยอง
๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดระยอง
๖. เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๗. เจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตระเวน กรมนาวิกโยธิน
๘. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
๙. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ภาพ - นายวรานนท์ โสมาภา
ข่าว - กปท.กทภ.


  พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 พร้อมให้บริการ

×

News

พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 พร้อมให้บริการ    ขณะนี้ เวลา 0505 น. ของวันที่ 1 เมษายน พื้นที่โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารหลังที่2 พร้อมให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบิน SL 980 ที่จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วครับ (สสท.กทภ)


  ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980

×

News

ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980    ผู้โดยสารเริ่มเช็คอินแล้วสำหรับขาออกไฟลต์แรก SL980 ท่าอากาศยานฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆที่เกิดขึ้นในการเช็คอินและรอขึ้นเครื่อง ท่าอากาศยานฯขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยครับ (สสท.กทภ)


  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2

×

News

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2    เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะทำการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออก ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่2 ซึ่งเคาเตอร์ขายบัตรโดยสารของทั้งสองสายการบิน ก็จะย้ายไปยังอาคารผู้โดยสารหลังที่2ด้วยเช่นกัน ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น ยังให้บริการผู้โดยสารขาออกที่อาคารผู้โดยสารหลังที่1ตามเดิม (สสท.กทภ)

Dear Passengers ans customers From 1st April 2018, Bangkok Airways and Thai Lion Air shall operate all domestic flights at Terminal 2 (ticket counters of both airlines shall also move to Terminal 2). However, Thai Air Asia's departure flights shall remain available at Terminal 1. (ICT UTP)


  การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน

×

News

การเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน    เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานบางส่วนเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการปรับเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นแบบเดิม(เข้าถนนสาย ข.) ส่วนเส้นทางออกใช้เส้นทางถนนสาย ก. เพื่อออกทางประตูนานาชาติ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ (จัดทำโดย สสท.กทภ)


  ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว

×

News

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว    เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถเข้าสู่ท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากกรมทางหลวงต้องปิดเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน ท่าอากาศยานฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานฯ ทั้งนี้ ลานจอดรถ ยังเปิดให้บริการตามปกติ (สสท. - กปท. กทภ.)

    Dear Passengers and Customers, From 15 Feb 2018, Utapao International Airport have to temporary change direction of road to our Airport, Due to Department of Highway will do the road expansion, Utapao International Airport have to say sorry for an inconvenience situation, and recommend passengers to prepare time for traveling to our airport. In this period, car park open as usual. (ICT - Airport Op UTP)


  กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน

×

News

กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน    เรียนท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ เนื่องด้วยกรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานฯมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐ นั้น ในขณะนี้กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางเส้นทางเพื่อทำการขยายถนน ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑ ถึง ๑๘ ก.พ. ๖๑ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ผู้โดยสารขาออก โปรดเผื่อเวลาเดินทางในการเดินเข้าสู่ท่าอากาศยานด้วย

    Dear Passengers and customers, As Department of Highway start to expanding road to Utpao International Airport since 25 March 2017,now Department of Highway have to remove an obstacle before continue road construction,from 8 Feburary 2018 - 18 Feburary 2018, Utapao Airport Authority have to apologize for any inconvenience, For Departure passengers, please allow sufficient time for travel.


  กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.

×

News

กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาระหว่าง กบร. และ กทภ.    วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองการบินทหารเรือ(กบร.) และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา(กทภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุดแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ และ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้ลงนาม ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ นั้น พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณาเห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กบร. และ กทภ. ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น จัดทำโดยคำนึงถึงความสามารถในการดำรงภารกิจด้านความมั่นคง และการดำเนินการด้านการพาณิชย์ได้อย่างสมดุลย์ ภายใต้แนวคิด "One Airport Two Missions"


  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ

×

News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพ     วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารผู้โดยสารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมด้วยน.อ.พิศิษฐ์ ทองทา ผอ.กปท. ปล่อยแถวเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สินและก่อวินาศกรรม และกวดขันวินัยจราจรผู้มาใช้บริการ โดยเป็นการบูรณาการร่วมของเจ้าหน้าที่7หน่วย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ และเจ้าหน้าที่หมวดสุนัขทหาร กองพันลาดตะเวน กรมนาวิกโยธิน ด้าน นาวาเอก มานพ เกตุประจักษ์ รอง ผอ.กทภ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่าอากาศยานนานาชาติฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเดินทางเข้าออกและใช้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลด้วยความไม่ประมาทจึงวางแผนความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึง7หน่วยงาน ช่วยกันดูแลชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารอย่างสูงสุดเพื่อผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้เป็นอย่างดี


  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๕ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๕๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี น.อ.สมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน ๑๗ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

×

News

สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สายการบิน Donghai Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน DZ6281 จากท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิน ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 โดยทางสายการบินได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์


  สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๑๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี น.อ.รตน วันภูงา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๕๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดย ร.ท.อัมรินทร์ มณีนพรัตน์ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง (Fiscal Policy Research Institute Foundation) จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี มี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดย ร.ท.อัมรินทร์ มณีนพรัตน์ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี น.อ.รตน วันภูงา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน ๑๓๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปโดย ร.ท.กฤษดา กุลณาวรรณ ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒


  วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๑๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒

×

News

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒    ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมอาคารชุดไทย ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน ๔๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยมี นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารใหม่    เรียนท่านผู้โดยสาร
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารดังนี้
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่1 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาออก(Departure)ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
    -อาคารผู้โดยสารหลังที่2 เป็นส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้า(Arrival) ในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมด
(ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ส่งผู้โดยสารเดินทางทั้งหมดที่อาคาร1 รับผู้โดยสารทั้งหมดที่อาคาร2)

Dear Passengers, Utpao Airport Authority would like to inform you that our airport change service area starting as follows:
    -Terminal 1 will be service area for all departure passengers, both domestic and international.
    -Terminal 2 will be service area for all arrival passengers, both domestic and international.
(so as for the convenience in dropping off departure passengers at Terminal1, and in picking up arrival passengers at Terminal 2)


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า)

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า)    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 (อาคารเก่า) ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาออกทั้งหมด และทำการย้ายพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิม ไปยังอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่2(อาคารใหม่) โดยในการนี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาให้สิทธิประกอบการในการให้บริการต่างๆในบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดิมทั้งหมด ซึ่งการยกเลิกสัญญานี้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาให้สิทธิประกอบการฯ ระหว่างการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับ บริษัทผู้ให้บริการฯ ซึ่งการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะทำการคัดเลือกผู้ให้บริการใหม่ โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณา เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ รวมทั้งภาพลักษณ์และความเป็นมาตรฐานของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นสำคัญ


  สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

×

News

สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สายการบิน Thai Lion Air ได้ทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ด้วยเที่ยวบิน SL1934 จากท่าอากาศยานฉางซา ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-900 โดยทางสายการบินได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสายการบิน และคณะผู้บริหารท่าอากาศยาน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้นจะทำการบินในช่วงแรกแบบเช่าเหมาลำ จากนั้นจะพิจารณาดำเนินการเปิดเส้นทางบินแบบประจำต่อไป โดยทุกเส้นทางจะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 ทั้งหมด (ภาพ-ข่าว โดย สสท.กทภ.)


  เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ

×

News

เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ    เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องด้วยกรมทางหลวง จะทำการขยายถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ตั้งแต่ประตูนานาชาติจนถึงท่าอากาศยาน นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน


  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

×

News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา    ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา


  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)

×

News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)    ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่อีก ๘ แห่งในจีน มีกำหนดการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ศุนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของ BIC ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นาวาเอกณรงค์ นิลน้ำเพชร เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับ


  บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป

×

News

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพทย์จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา และ นาวาเอกสมนึก แก้วมะเริง เป็นประธานเกียรติให้ต้อนรับ


  โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ

×

News

โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ    โปรดระมัดระวังในการใช้โดรนในเขตรัศมี 9 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานฯ ซึ่งจาก7สถานที่ที่ห้ามบินใกล้นั้น ท่าอากาศยานของเราเข้าข่ายไปทั้งสิ้น 6 ข้อ คือ เป็นสนามบิน,สถานที่ราชการ,เขตพระราชฐาน,ฐานทัพ,โรงพยาบาลและเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ *ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการเดินทางเข้าสนามบินแต่อย่างใด* *ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องทำการใช้งานโดรนในเขตรัศมี9กิโลเมตรฯ ให้ทำการติดต่อเพื่อขออนุญาตกับกองการบินทหารเรือก่อน โทรศัพท์ - 038-245666 , 038-245184 ต่อ - 35095-6* [จัดทำโดย กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กทภ.]


  FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง

×

News

FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ Power Bank ก่อนเดินทาง    FYI. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดตรวจสอบ POWER BANK ก่อนเดินทาง Power Bank ที่นำใส่กระเป๋าขึ้นอากาศยานต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่ระบุจำนวน Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นอากาศยานได้ไม่เกิน 2 ก้อน Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นอากาศยาน * ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้


  สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะดังกล่าว จำนวน 140 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า

×

News

คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า    เมื่อวันพฤหัสที 20 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานด้านวิทยาศาสัตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกลาโหม ในส่วนที่ทหารเรือรับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับ


  Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 Hong Kong Trade Development Council ได้เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีพลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร    ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ,พนักงาน,บริษัทผู้ประกอบการ,สายการบินและผู้โดยสาร พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับเกีรยติร่วมบรรยายในงาน “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและดาวเทียม” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์    เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรม อากาศยาน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานที่ Seletar Aerospace Park , Rolls Royce Seletar Campus , SIA Engineering (SIAEC) และ Advance Remanufacturing Technology Centre (ARTC)


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 การท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร


  สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก

×

News

สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก    เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ สายการบิน NewGen Airways ได้ทำการบินเที่ยวบิน E38001 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นเที่ยวแรก เพื่อเตรียมการให้บริการในเส้นทาง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา(UTP) - ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง(CGO) โดยในระยะแรกนี้ สายการบิน New Gen Airways จะทำการบินสัปดาห์ละ4เที่ยวบิน ใช้เครื่องบิน Boeing แบบ 737-400 และ 747-800


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์    เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาจัดพิธีสงค์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


  สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยาน Sanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก

×

News

สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยาน Sanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก    เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๑ น. สายการบิน Hainan Airlines ได้ทำการบินเที่ยวบิน HU401 จากท่าอากาศยาน Sanya Phoenix International Airport ประเทศจีน มายังปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นเที่ยวแรก โดยสายการบินHainanได้เปิดเส้นทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสัปดาห์ละ ๓ เที่ยวบิน ทำการบินโดยเครื่องบิน Boeing 737-800 (Last picture are courtesy of byeangel,flickr)


  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

×

News

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระยะที่ ๑ และ การพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ ระยะที่ ๑


  สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต

×

News

สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต    วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง อู่ตะเภา - อุบลราชธานี และ อู่ตะเภา – ภูเก็ต สนับสนุนนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ผลักดันการเที่ยวข้ามภาค ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และสายการบินไทยแอร์เอเชีย


  เรียนท่านผู้โดยสาร ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ชั่วคราว

×

News

เรียนท่านผู้โดยสาร ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ชั่วคราว    เรียนท่านผู้โดยสาร ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว เที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศทั้งหมดจะย้ายกลับไปใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๑ เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จะเปิดการใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ สำหรับเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๑ เป็นต้นไป ทางท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้


  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

×

News

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน กำหนดอัตราความเร็วรถยนต์ทุกชนิด ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนภายในเขตท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา


  กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี ๓ ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน "

×

News

กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี ๓ ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน "    กิจกรรมปั่นล้อ For Earth ปี ๓ ตอน " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้า สู่ผืนดิน " เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยความร่วมมือระหว่าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ททท.สำนักงานพัทยาและบริษัท วี ซี สปอร์ตโปรดัคชั่นส์ จำกัด


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน    เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)    เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


  พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

×

News

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าพบ คุณ เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง


  การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ

×

News

การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ    เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ จัดประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานฯ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ


  พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ คณะ นักศึกษา วทร. รุ่นที่ ๔๙ เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม


  คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป

×

News

คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป    เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ โดยมีนาวาเอก เติมชัย มงคลและนาวาโท อูนนที มุสิกะนันทน์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป


  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่

×

News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่    เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พลเรือตรีวรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชสมบัติCopyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.