Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus
Slide 4 jFlow Plusสถานที่ตั้ง

    ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-ระยองพัทยาตั้งอยู่ที่รอยต่อระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง   เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและสายการบินที่เดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  นอกจานี้ยังให้บริการแก่เที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินส่วนตัวด้วยผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานอู่ตะเภา   จะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังพัทยา  และจันทบุรีอย่างมาก เพียง 30 นาที ไปยังพัทยา หรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หากจะไปยังจันทบุรีก็ใช้เวลาเพียง  2  ชม.    จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนชายทะเลภาคตะวันออก  นักธุรกิจที่จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจในพื้นที่ ชลบุรี  ระยอง  และจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ธุรกิจอาหารทะเลตลอดจนธุรกิจอัญมณีและผลไม้อันเลื่องชื่อภายในพื้นที่   3,000 ตารางเมตร  ของอาคารผู้โดยสาร มีบริการร้านค้าระเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึก  สินค้าปลอดภาษี  บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตลอดจนบริการเช่ารถรวมถึงห้องละหมาดไว้คอยให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกเพศทุกวัย  อย่างครบครัน  เช่นเดียวกับท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่น   จากความกะทัดรัดของอาคารผู้โดยสารทำให้สามารถเช็คอิน   ตรวจหนังสือเดินทางแล้วไปขึ้นเครื่องโดยระยะจากประตูทางเข้าอาคารไปจนถึงเคาน์เตอร์บอร์ดิ้งเพียง  15 เมตร   ในขนาดที่ผู้โดยสารขาเข้าใช้ระยะทางเดินจากประตูเข้าอาคารผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง   รับกระเป๋าไปจนถึงจุดขึ้นรถเข้าเมืองเพียง 75 เมตร    จึงประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้เป็นอย่างมาก  เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร   การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  จึงจัดช่องทาง เข้า-ออก  อาคารผู้โดยสารแยกออกจากประตูทางเข้ากองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วจึงขอแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางมาใช้บริการได้กรุณาตรวจสอบเส้นทางมายังประตูเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก อย่างไรก็ดีการตรวจสอบยานพาหนะเบื้องต้นยังคงต้องดำเนินการอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าอากาศยานสากล


Location

        U-tapao – Rayong – Pattaya International Airport facilitates all kinds of commercial flight,   whether it is a schedule flight both international and domestic, a charter flight during a particular season, or even a private flight for VIP passengers who like to avoid a congested passenger terminal.The airport is located on the boundary between Pattaya and Rayong,the location that is very convenient for the travelers who like to visit eastern part of Thailand. Passenger will enjoy an easy access to any destinations within a short time, for instance, it takes only 30 minutes to any beaches in Pattaya or less than an hour to seaside hotels or golf courses in Rayong. Moreover, passengers who travel on a business trip would save a lot of time to any of your business locations: various industry complexes in Cholburi and Rayong, gem and fruit markets in Chantaburi, etc... Same as other standard international airport, a variety of services are provided inside the passenger terminal such as custom,   immigration,  duty free shop,   VAT refund service counter, retail shops, restaurant, car rental service, and pray room. Since the airport is co-located with the Royal Thai Navy air base, the security in the vicinity is provided by navy personnel so safety and protection of all passengers and aircraft can be ensured.While the credible security is provided,  passengers are still able to enjoy a convenient and swift pass to the passenger terminal by using an entrance dedicated to airport clients, so please check the appropriate entrance before you drive to the airport.

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น