Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plusข่าวสารท่าอากาศยาน

      วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 11.30 น. คณะผู้บริการและนักธุรกิจจากสภาหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ โดยมีนาวาเอก เติมชัย มงคลและนาวาโท อูนนที มุสิกะนันทน์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
     
หน้าถัดไปCopyright © 2011 - All Rights Reserved -Utapao.com